Vinné sklepy

Ledovna

Ledovna je sklep, ve kterém s největší pravděpodobností v minulosti lidé uchovávali ledové kvádry z místních rybníků. Ty sloužily k dochlazování potravin v místním františkánském klášteře. Rekonstrukcí jsme dosáhli úžasného místa ke společenským akcím. Dominantou je původní funkční lis na víno z 19. století. Kapacita sklepu je 40- 50 osob. Ledovna je propojena s degustačním sálem a je z ní možný výstup na zahradu a na WC.

© 2019 – 2024 VALTBERG s.r.o. — webové stránky spravuje interwal.net s.r.o.