Piwnica win

Lodownia

Lodownia jest piwnicą, w której najprawdopodobniej kiedyś ludzie przechowywali bryły lodu z miejscowych stawów. Bryły lodu służyły do ochładzania potraw w miejscowym Klasztorze Franciszkanów. Poprzez rekonstrucję uzyskaliśmy wspaniałe miejsce do spotkań towarzyskich. Dominantą tego pomieszczenia jest tłocznia wina z 19. wieku. Lokal ten pomieści 40-50 osób. Lodownia jest połączona z salą dla degustacji i można z niej wyjść do ogrodu, jak równierz do toalety.

© 2023 • Tirata.cz