Piwnica win

Piwnica Franciszkanów

Piwnica przeznaczona dla degustacji. By ją zachować, musiała przejść gruntowną rekonstrukcją. Tu magazynuje się wino dla prywatnych degustacji.

© 2023 • Tirata.cz