O Resorcie

Od historii po współczesność

Zapiski o ulicy Kopečna sięgają niemal ku końcowi 14. stulecia, kiedy to w Valticach był tylko kościół i kilka budynków, które razem z obwarowaniami i rowami stwarzały ograniczone centrum. W owym czasie ulica Kopečna znajdowała się w pobliżu tych obwarowań i wspólnie z sąsiednimi budynkami tworzyła przedmieście.

Winiarski dom wtedy posiadał numer 49, który był w 70. latach 19.wieku zamieniony na numer 48. Stało się to przy okazji połączenia miasta w jedną całość i doszło do ponownego numerowania wszystkich budynków. To wydarzenie przypomina tablica pamiątkowa umieszczona na elewacji budynku. Wzmianka o najstarszej części budynku piwnicy winiarskiej wraz z pomieszczeniem do tłoczenia winogrona sięga do 17. stulecia, kiedy miasto za panowania Lichtensteinów osiągnęło znacznego rozmachu budowlanego.

Valtice były odzawsze miejscem strategicznym i miejscem eksponowanym wojskowo, dlatego doznawały znacznych zmian. Jedną z największych katastrof, która w roku 1801 spotkała dom winiarski, był duży pożar miejskiej piekarni. Po pożarze musiano przystępić do rekonstrukcji domu. Przypomieniem pożaru jest data tego wydarzenia napisana na tablicy pamiątkowej umiejscowionej na froncie domu. W następnych dziesięcioleciach budynek się w zasadzie nie zmieniał, zmieniali się tylko jego właściciele a następne przebudowy budynku nastąpiły dopiero aż w drugiej połowie 20. wieku. Z uwagi na to, iż budynki były rozległe, z trudem było je utrzymywać i tak stopniowo podupadały a piwnice zostawały stopniowo zalane metrową warstwą bagna. W budynkach tych aż do lat 60. dwudziestego wieku brak było tych najbardziej podstawowych elementów, które by pozwalały na pełnowartościowe wykorzystanie domów.

Wielki zaszczyt spotkał dom w listopadzie 1983 roku, kiedy to został zapisany do państwowego spisu nieruchomości pamiątek kulturalnych Okręgu Południowomorawskiego. Po śmierci ostatních właścicieli został dom w 2014 roku sprzedany firmie, co pozwoliło na rozpoczęcie kompleksowej rekonstrukcji całego objektu i jego najbliższego otoczenia. Doszło do nawrócenia reprezentacyjnego wizerunku tego budynku i umożliwiło dostojne jego wykorzystanie i dalszy rozmach jego potenciału.

Współczesność Resortu Valtberg

Budynki i piwnice win doznały gruntownej rekonstrukcji, przebiegło dokładne czyszczenie i pełna renowacja. W wyniku tych prac okazało się, jak bardzo to miejsce w ciągu tych kilku dziesięcioleci zostało zaniedbane. Dziś z dumą możemy stwierdzić, że resort Valtberg może świętować swój pierwotny cel i obecnie oferuje bardzo oryginalne i komfortowe środowisko dla miłośników dobrego wina, jadła, kultury i sportu.

© 2019 – 2024 VALTBERG s.r.o. — webové stránky spravuje interwal.net s.r.o.