O resortu

Od historie po současnost

Záznamy o ulici Kopečná sahají minimálně ke konci 14. století, kdy se Valtice skládaly z kostela a několika budov, které tvořily hradbami a příkopy ohraničené centrum. V této době se ulice Kopečná nacházela v těsné blízkosti těchto hradeb a společně se sousedícími budovami dotvářela předměstí.

Viniční dům tehdy nesl číslo popisné 49, které bylo v 70. letech 19. století změněno na číslo 48. Stalo se tak při příležitosti sloučení města do jednoho celku a přečíslení všech budov. Na tuto událost poukazuje původní památeční deska na čelní fasádě. Nejstarší část domu – vinný sklep s lisovnou je datován do 17. století, kdy město pod vládou rodu Liechtensteinů zaznamenalo značný stavební rozmach.

Valtice byly vždy strategickým, a hlavně vojensky vytíženým místem, a proto prošly mnoha změnami. Jednou z největších katastrof, která v roce 1801 postihla viniční dům, byl rozsáhlý požár městské pekárny, po němž byla provedena nezbytná rekonstrukce. Požár nám připomíná i vročení na pamětní desce v průčelí domu. Následující desetiletí se budova nikterak zásadně neměnila, majitelé se střídali a další úpravy budovy byly provedeny až v druhé polovině 20. století. Jelikož byly budovy rozsáhlé, nebylo lehké je udržovat v dobré kondici, a tak postupně chátraly, sklepy byly zaplaveny metrovým nánosem bahna, a až do konce 60. let 20. století zde chyběly i ty nejzákladnější zdroje, díky nimž by bylo možné dům plnohodnotně obývat. 

Domu se dostalo velké pocty, když byla v listopadu 1983 zapsána do státního seznamu nemovitostí kulturních památek Jihomoravského kraje. Po úmrtí posledních majitelů pozůstalí prodali v roce 2014 budovy do vlastnictví firmě, což ukončilo její soukromé užívání. Ovšem, díky tomu mohla být zahájena kompletní rekonstrukce celého objektu a nejbližšího okolí. To mu vrátilo zaslouženou reprezentativní podobu a umožnilo opětovné důstojné využívání a další rozvinutí jeho potenciálu.

Současnost resortu Valtberg

Budovy a vinné sklepy prošly zásadní rekonstrukcí, vyčištěním a renovacemi, jejichž výsledek ukazuje, jak zásadně se na tomto místě podepsalo oněch několik desítek dekád zanedbání. Nyní můžeme hrdě prohlásit, že resort Valtberg oslavuje svůj prvotní účel a v současnosti nabízí velmi originální a vysoce komfortní prostředí pro milovníky dobrého vína, jídla, kultury i sportu.

© 2019 – 2024 VALTBERG s.r.o. — webové stránky spravuje interwal.net s.r.o.