Piwnica win

Piwnica Damska

Piwnica win, gdzie kiedyś wino dojrzewało w beczkach a obecnie jest lokalem przede wszystkim do spotkań damskiego towarzystwa. Pomieści 20. osobową grupę.

© 2023 • Tirata.cz