Vinné sklepy

Sklep Klášterní II.

Nalezený sklep při rekonstrukci sklepu Kláštěrní I. V současnosti probíhá dostavba. Po dokončení bude sloužit ke společenským akcím pro 40 osob. Sklep je propojen se Společenským sklepem a Klášterní I.

© 2022 • Tirata.cz