Služby

Resort Valtberg disponuje rozsáhlou soustavou vinných sklepů, které byly při rekonstrukci navzájem spojeny a zrenovovány tak, aby jednotlivé místnosti posloužily firemním i soukromým setkáním o variabilním počtu osob. V interaktivním plánku naleznete vhodného kandidáta k pronájmu a dále se dozvíte více o vybavenosti a dispozicích každého z nabízených sklepních prostor. Součástí labyrintu jsou i soukromé kóje, soužící k dlouhodobé archivaci zakoupených lahví vína. Nespornou výhodou takového pronájmu je profesionální péče o uložené víno ve stálých klimatických podmínkách a ideálním prostředí pro zrání.

Presshouse

Presshouse

Stará lisovna je sklep, který dnes slouží jako místo pro společenské akce a setkání. Jeho velikost stačí pro skupiny o 30 – 40 lidech. Výhodou tohoto sklepa je bar a přímý vstup z ulice. K dispozici jsou toalety a přípravna. Presshouse je srdcem sklepního labyrintu N.48. Atmosféru sklepa dokreslují dobová litinová kamna a původní klenutý strop.


Degustační sál

Degustační sál

Původní vinný sklep s vlastní studnou ze 17. století je dnes zrekonstruován tak, aby zde návštěvník mohl degustovat ta nejlepší místní vína. Na samém konci se nachází druhá, takzvaná degustační studna, u níž můžete vychutnat víno jako naši předkové.


Ledovna

Ledovna

Ledovna je sklep, ve kterém s největší pravděpodobností v minulosti lidé uchovávali ledové kvádry z místních rybníků. Ty sloužily k dochlazování potravin v místním františkánském klášteře. Rekonstrukcí jsme dosáhli úžasného místa ke společenským akcím. Dominantou je původní funkční lis na víno z 19. století. Kapacita sklepu je 40 – 50 osob. Ledovna je propojena s degustačním sálem a je z ní možný výstup na zahradu a na WC.


Habánský sklípek

Habánský sklípek

Původní sklípek habánského stylu, který patřil k vinařskému domu. Nyní slouží jako propojovací prvek z Presshousu do Dámského sklepa. Jsou zde uložena červená vína Valtberg selection.


Dámský sklep

Dámský sklep

Vinařský sklep, kde v minulosti dozrávalo víno v sudech, je dnes místnost především pro dámské sešlosti. Kapacita sklepa je do 20 osob.


Františkánský sklep

Františkánský sklep

Degustační sklep, který ke své záchraně musel projít velmi rozsáhlou rekonstrukcí. Je zde uloženo víno pro privátní degustace.


Sklep Klášterní I.

Sklep Klášterní I.

Sklep je v rekonstrukci


Sklep Klášterní II.

Sklep Klášterní II.

Nalezený sklep při rekonstrukci sklepu Kláštěrní I. V současnosti probíhá dostavba. Po dokončení bude sloužit ke společenským akcím pro 40 osob. Sklep je propojen se Společenským sklepem a Klášterní I.


Sklep Kopeček

Sklep Kopeček

Jeden z nejdelších sklepů celého labyrintu N.48, ve kterém jsou zhotoveny privátní kóje pro dlouhodobé uložení vína.


Archivní sklep

Archivní sklep

Sklep, ve kterém jsou uložena vybraná archivní vína především od místních vinařů. Uchováváme zde lahve, abychom vám zprostředkovali chutě minulých ročníků.


Společenský sklep

Společenský sklep

Sklípek pro veřejnost a menší akce otevřen sezóně a to v pátek-sobota od 18:00 – 22.00 (otevírací doba se může měnit v závislosti na počtu hostů)

© 2019 – 2024 VALTBERG s.r.o. — webové stránky spravuje interwal.net s.r.o.